Žene u ruralnim područjima

Vesti

Imajući u vidu činjeničnu situaciju koja je istaknuta u Nacionalnoj strategiji zapošljavanja žena, Nacionalnoj strategiji za unapređenje položaja žena, Strategiji ruralnog razvoja i istraživanju koje sprovodi Uprava za rodnu ravnopravnost (osnovana pri Ministarstvu rada i socijalne politike) kod žena u ruralnim područjima kao pomoćnim članovima domaćinstva, žene u ruralnim područjima spadaju u dvostruko diskriminisane osobe: na osnovu pola i na osnovu položaja koji zauzimaju kao pomoćni članovi domaćinstva, kao i zbog pristupa društvenim resursima. U tom smislu, podrška preduzetničkim aktivnostima žena, posebno podrška socijalnom preduzetništvu, jedna je od prioritetnih aktivnosti predloženih u Lokalnom akcionom planu za zapošljavanje Grada Požarevca.
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *