Stereotipi i predrasude-kuda vode?

Nastavljamo edukaciju mladih kroz radionice o diskriminaciji, stereotipima i predrasudama. Danas smo razgovarali sa učenicima srednje Medicinske škole iz Požarevca o tome kako nastaju stereotipi i predrasude, kako nastaje diskriminacija i kako je prepoznati? Kako takvo postupanje utiče na one prema kojima se čini? Da li je u redu generalizovati svoje stavove bez poznavanja ličnih karakteristika pojedinca? U razgovoru sa učenicima došli smo do zajedničkog zaključka da ljude treba procenjivati na osnovu njihovih kompetencija i kvaliteta, a ne na osnovu stereotipa ili predrasuda. Sa učenicima su razgovarali @sent.marra i Vlada Bošković. Hvala na aktivnom učešću i zajedničkom radu na poboljšanju ličnih i socijalnih veština. . . Edukacija đaka Učeničkih parlamenata se sprovodi u sklopu projekta "Imam samo jednu kožu!", u saradnji sa svim srednjim školama, uz podršku Grada Požarevca. . . #diskriminacija #vrsnjackonasilje#vrsnjackaedukacija #IS1K #stereotipi#predrasude  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *