Vršnjačka edukacija

Aktivizam, Edukacija, Volonteri, Vršnjačka podrška

Danas smo sa učenicima đačkog parlamenta osnovne škole “Vuk Karadžić” razgovarali o stereotipima, predrasudama i diskriminaciji. Da li je diskriminatorno postupanje zakonom zabranjeno u našoj zemlji? Kako treba reagovati u slučaju diskriminacije? Kome se možemo obratiti?
O tome su govorile vršnjačke edukatorke @aciicka i @iisidorag.
.
.
.
#IS1K #diskriminacija #stereotipi#predrasude #vrsnjackonasilje#vrsnjackaedukacija

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *