Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja

Link, Vesti

Juče smo sa našim domaćinom Народна библиотека ”Илија М. Петровић” Пожаревац Group organizovali događaj „Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja!“ koji je deo projekta „AUTENTIČNI GLAS MLADIH“, koji se sprovodi u sklopu programa podrške javnom zagovaranju u zajednici „Istraži – Osnaži“ koga finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovodi Trag fondacija.

U sklopu projekta „Autentični glas mladih“ realizovali smo brojne aktivnosti koje za cilj imaju poboljšane učešća mladih u kreiranju i sprovođenju omladinske politike, rešavanju pitanja od značaja za njih, kao i saradnju ocd i medija, ustanova i donosioca odluka na zajadničkom radu u kreiranju i sprovođenju omladinske politike radi poboljšanja položaja mladih u lokalnoj zajednici.

U realizaciji aktivnosti učestvovali su volonteri i volonterke Urban Stream-a, mladi iz srednjih škola i učeničkih parlamenata, kao i saradnici iz udruženja mladih i za mlade, predstavnici Saveta za mlade, Gradske uprave i medija.

Osnovni rezultati projekta su aktivni mladi koji se bave pitanjima od značaja za njihov razvoj, koji su i kreirali ovaj događaj.

Na događaju su mladi učenici svih srednjih škola, sa našim gostima specijalistom medicinske psihologije Vesnom Gardašević i psihologom Vladanom Boškovićem, bili u mogućnosti da promišljaju o veoma važnoj temi za mlade, a to je mentalno zdravlje i različiti problemi sa kojima se oni u periodu adolescencije susreću.

Hvala sivim mladima na aktivnom učešću i zalaganju u kreiranju prilike svim mladima da postave pitanja i čuju stručne odgovore na ove teme.

Share this