Fleksibilnost u privatnom i javnom sektoru

Vesti

Postojeći Zakon o radu pruža mogućnost sklapanja „fleksibilnih” ugovora o radu, ali je zastupljenost takvih oblika rada još uvek mala. Veća zastupljenost radnog odnosa sa nepunim radnim vremenom I obavljanje poslova van prostorija poslodavca koji su naročito pogodni za žene koje brinu o zavisnim članovima domaćinstva (deci i starima), a što se posebno u velikom procentu odnosi na žene iz ruralnih sredina, omogućila bi povećanje zaposlenosti naročito žena, i moguće povećanje nataliteta zbog boljeg usklađivanja zahteva posla i porodičnog života.
#web4yes #TxeOna #zapošljivostmladih #javnepolitike #preduzetnistvo #karijernovodjenjeisavetovanje #zagovaranje #employability #enterprenuership #publicpolicy

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *