Autentični glas mladih

Link, Vesti

Sve što mladima treba su prilike i mogućnosti da iskažu svoja promišljanja, osećanja i stavove. Tada se kreiraju najefikasnije i najkreativnije ideje i načini za ostvarivanje njihovih interesovanja i zanimanja, kao i ispunjavanje njihovih potreba.

“Da mladi govore, misle i deluju za mlade.”, bila je njihova poruka sa današnje Skupštine udruženja.

U narednom periodu učenici učeničkih parlamenta svih srednjih škola iz Požarevca će kreirati više događaja na skretanju pažnje na važne teme koje okupiraju mlade u savremenom društvu I vremenu u kome žive.

Budite uz nas.

#AutentičniGlasMladih

#DonošenjeOdluka#udruženjamladih#učeničkiparlament

@tragfondacija

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *