“Da mladi misle, govore i deluju za mlade”

Vesti

Bio je zključak višemesečnog angažovanja kroz projekat “#AutentičniGlasMladih” koji je Urban Stream sproveo u saradnji sa Ekonomsko – trgovinska škola Požarevac, Politehnička škola Požarevac , Medicinska škola, Požarevac i Poljoprivredna škola sa domom učenika “Sonja Marinković” Požarevac

Učensnici projekta su se bavili temama omladinskog aktivizma, volonterizma i učešća u donošenju odluka.

“Mladi žele da učestvuju u procesima koji su za njih značajni i to će učiniti ako im pokažemo način”, zaključila je koordinatorka projekta Mara Maja Maric Jovanovic

“Na ovom projektu, kao i ostalim našim, se pokazalo da mladi žele da se aktiviraju, i da imaju kapaciteta da sami osmisle i sprovedu aktivnosti. Tako su na ovom projektu odredili četiri tema kojima žele da se bave i koje su značajne njihovim vršnjacima, kao što su mentalno zdravlje, prevencija digitalnog nasilja, odnos prema osobama sa invaliditetom i rodna ravnopravnost.”, naglasila je Valentina Milanov , koordinatorka programa.

U sklopu aktivnosti mladi su osmislili i sproveli događaj u Narodna biblioteka Ilija M. Petrović Požarevac na temu mentalnog zdravlja, gde su gosti bili specijalista medicinske psihologije Vesna Gardašević i psiholog Vladan Bošković.

U sklopu projekta osmišljena je i kampanja na promociji omladinskog aktivizma i učešća u donošenju odluka kroz mehanizma kao što su Savet za mlade, učenički parlamenti i udruženja mladih i za mlade. U cilju upoznavanja mladih sa tim institucijama, sarađivali smo sa udruženjima mladih i za mlade, kao i predsednicom Saveta za mlade Grada Požarevca Ana Ilić. gradskim većnikom za sport, omladinu i turizam Milanom Jovićem, kao i Predsednikom Skupštine Grada Požarevca, Predragom Mijatovićem, koji su pokazali inicijativu i motivaciju da se unapredi omladinska politika u našoj lokalnoj zajednici.

I ovom prilikom Urban Stream se zahvaljuje svim saradnicima, partnerima i kolegama, a posebno svim mladima koji su zajedno sa nama sproveli aktivnosti, od kojih smo učili i sa kojima smo napredovali kako bismo se zajedno bavili temama od značaja za mlade.

Projekat se realizuje u sklopu programa podrške javnom zagovaranj u zajednici #IstraziOsnazi, koji finansira Vlada Ujedninjenog Kraljevstva, a sprodvodi Trag fondacija

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *