Debata mladih na lokalnom nivou

Vesti
U sklopu projekta “Selo na dnevnom redu”, koji @centarsonta sprovodi u okviru #ErasmusPlus programa u saradnji sa partnerima @napor_savez @pokretgoranavojvodine @balkanideans i @urban.stream, realizovana je Debata mladih sa donosiocima odluka na lokalnom nivou.
Cilj debate je bio dijalog mladih sa predstavnicama institucija i organizacija o potrebama, interesovanjima i mogućnostima za mlade u lokalnim sredinama.
Mladi su dobili informacije o aktivnostima, programima i projektima koji se kreiraju za njih.
Takođe su bili u prilici da iskažu svoja razmišljanja, teme interesovanja, kao i aktivnosti koje ih zanimaju i koje im nedostaju.
Svrha ovog dijaloga je aktivno uključivanje mladih u donošenje odluka koje se tiču njih, kao i zajedničko kreiranje politika za mlade kako bi one predstavljale realne potrebe mladih.
Sa mladima su razgovarale saradnice iz institucija Narodne biblioteke “Ilija M. Petrović” – Dragana Glišić Živanović, diplomirana bibliotekarka sa Odeljenja za mlade, Ekonomsko-trgovinske škole iz Požarevca – Valentina Milanov, profesorka informatike i preduzetništva i predstavnica udruženja za mlade Urban Stream – Maja Marić, predsednica Radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana za mlade za period 2021-2025. godine.
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *