Još jedan modul uspešno savladan!

Vesti

Naša učesnica na Obuci za omladinske lidere/ke je savladala još jedan modul na putu ka cilju. Petodnevni praktični deo II modula obuke održao se u Sremskim Karlovcima, gde su sa novim trenerima prešli važne oblasti omladinskog rada, kao što su komunikacija, aktivno slušanje, asertivno ponašanje, konflikti, metode rešavanja konflikta, diskriminacija i rad sa grupama u riziku od socijalne isključenosti.

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *