Mladi u ruralnim sredinama

Vesti

Dokument „Presek stanja omladinskog rada u Srbiji“ (NAPOR, 2010) u rezimeu ističe da su „programi i dalje centralizovani u većim gradovima i razvijenijim sredinama, dok mladi iz ruralnih sredina ostaju u većini slučajeva zapostavljeni“.
.
Da li su mladi iz ruralnih sredina neaktivni, ili imaju smanjene mogućnosti za učešće u programima omladinskog rada?
.
Šta vi mislite o tome?

Pratite nas na društvenim mrežama:

i: urban.stream

f: urbanstreamradionica

t: UrbanStreamYth

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *