Obuka mladih “Altera Vita”

Vesti
U sklopu projekta „Prevencija nasilja kod mladih kroz edukacije, međusektorsku saradnju i kreiranje medijskih i kulturnih događaja „Altera vita!““, koji Urban Stream realizuje u partnerstvu sa srednjim školama Ekonomsko – trgovinska škola Požarevac, Medicinska škola, Požarevac, Политехничка школа Пожаревац, Poljoprivredna škola sa domom učenika “Sonja Marinković” Požarevac.

Projekat se realizuje u okviru konkursa za realizaciju Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Požarevca za perid 2017-2020. godine u 2020. godini.
Učesnici ovog projekta su mladi učenici srenjih škola.
Projekat ima za cilj pospešivanje bezbednosne kulture mladih kroz razbijanje stereotipa, predrasuda i usvajanje principa nediskriminacije, tolerancije i ravnopravnosti kroz obuku učenika, edukaciju mladih i lokalne zajednice o diskriminaciji, ravnopravnosti i ljudskim pravima, utvrđivanje trenutnog stanja u zaštiti i bezbednosti dece i mladih kroz međusektorsku saradnju i istraživanje, podizanje sveti dece i mladih o bezbednosnoj kulturi, principima nediskriminacije i tolerancije kroz kreiranje i igranje predstave.
Namera je osvestiti mlade za pojmove stereotipa, predrasuda i diskriminacije, koji vode u netolarciju i nasilno ponašanje, a koju su uzrok velikog broja konflikata na svakodnevnom nivou i nerazumevanja. Na osnovu projekta „Imam samo jednu kožu“ sa istom temom, koji je udruženje sprovodilo 2 godine, došli smo do zaključka da je diskriminacija prisutna među mladima na svakodnevnom nivou, naričito u školama, na mestima gde se okupljaju mladi i na ulicama.
Nasilje je najčešći problem sa kojim se mladi ljudi susreću u svakodnevnom životu, kao i različiti obliki socio‒patoloških pojava, diskriminacija, nejednakosti, neravnopravnosti i sl.
U dosadašnjem četvorogodišnjem iskustvu u realizaciji projekata prevencije diskriminacije i vršnjačkog nasilja organizacije Urban Stream, kao i pospešivanja zapošljivosti mladih, te obrazovanja za mir, proizilaze zaključci iz istraživanja i direktnog rada sa mladima da su ovakvi programi više nego potrebni među adolescentima posebno i mladima uopšte. Baveći se ovim temama zapaženo je da mladi ne prepoznaju činjenje diskriminacije jer nisu upoznati sa njenim pojmom i definicijom. Ne prepoznaju vršenje različitih oblika nasilja, jer ne prepoznaju svoje ponašanje kao nasilno. Ne prepoznaju polsedice svog neadekvatmog ponašanja (vređanja, omalovažavanja, verbalnog ugrožavanja drugih), jer ne uviđaju da takvi postupci jesu nasilje.
S toga se izvodi zaključak da mladi odrastaju u klimi koja neguje, podržava i ne reaguje na svakodnevno nasilje. Treba osvestiti mlade za njihove postupke na dva nivoa: da to što „prijateljski „ čine i „nije strašno“ jeste nasilje, i da takvo ponašanje ostavlja posledice na žrtve nasilja.
U sklopu projekta u toku je obuka za vršnjačke edukatore mladih pod nazivom “YOUth, speak up”, na osnaživanju mladih za prepoznavanje i reagovanje u slučajevima vršnjačkog nasilja i diskriminacije. Učesšće su uzeli učenici svih partnerskih škola.
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *