Održan konsultativni sastanak o medijima

Rad udruženja

Danas smo učestvovali na konsultativnom sastanku sa predstavnicima fondacije Slavko Ćuruvija u prostorijama udruzenja Roma branicevskog okruga, o temi kako se medijska reforma odrazila na kvalitet javnog informisanja u lokalnim zajednicama, a kako na položaj lokalnih medija i novinara i njihov kapacitet da redovno izveštavaju građane o svim pitanjima od značaja za njihov život, da li su promene moguće i šta treba uraditi bolje.

 

Prošle godine prestala je da važi Medijska strategija koju je Vlada Srbije usvojila 2011. godine za petogodišnji period. Prema najavama iz Ministarstva kulture i informisanja, nova strategija trebalo bi da bude definisana i usvojena tokom ove godine.

 

Kako bi podigla vidljivost lokalnih iskustava na nacionalnom nivou i omogućila da se u procesu medijske reforme čuje glas lokanih zajednica, Slavko Ćuruvija fondacija, u saradnji sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID), organizuje široki konsultativni proces sa svim ključnim akterima u osam gradova i opština u Srbiji.

 

Na ovom sastanku diskutovali smo o promenama koje su nastale u izveštavanju i radu medija u proteklom periodu i davali sugestije i predloge kako bi njihov učinak mogao biti što efektivniji i korisniji za građane i ispunio što veći stepen ostvarenosti javnog interesa u izveštavanju lokalnih medija.

 

U konsultacijama su učestvovali predstavnici nekoliko aktivnih  organizacija civilnih društava.

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *