#OmladinskiRadZaBoljiGrad

Aktivizam, Volonteri

Danas smo bili na sastanku u sklopu kampanje #OmladinskiRadZaBoljiGrad koju je proteklih par meseci sprovodio @napor_savez u saradnji sa organizacijama članicama, radi promocije omladinskog rada među mladima i institucijama sa kojima sarađuju.
Cilj ovog sastanka je bila analiza protekle kampanje i prezentovanje rezultata, kao i kreiranje metodologije za narednu kampanju.
.
.
.
#omladinskirad
#mladi
#volonteri

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *