Omladisnki rad kao alat za dosezanje svog punog potencijala

Vesti

Pun potencijal osobe se razvija u interakciji sa drugima. Mi sami možemo steći određena znanja, ali ćemo ih samo u interakciji sa drugima potpuno razviti.
U omladinskom radu se interakcija odvija između mlade osobe i omladinskog radnika i nije jednosmerna, već dvosmerna. Učenje i napredak se odvija u oba smera.
Svaki neuspeh se mora doživeti samo kao jedan stepenik na putu do uspeha, a sam uspeh po broju neuspelih pokušaja da dođemo do cilja.
Omladinski radnici/ce zaslužni su za davanje neophodne podrške, ohrabrenja i znanja mladima, kao i i za kreiranje podsticajne atmosfere u kojoj mladi mogu ostvariti svoj pun potencijal bez straha da će naići na neodobravanje drugih.
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *