Priprema Male mature

Edukacija

U okviru projekta Erudito obavlja se i priprema polaganja booksispita za Malu maturu u učeničkim grupama. Priprema se vrši prelaženjem sažetog gradiva iz srpskog jezika i matematike, kao i iz predmeta fizika, hemija, biologija, geografija i istorija, i rešavanjem pripremnih testova iz tih predmeta .  Sažeto gradivo uobličeno je u skriptama, dok su za vežbanje pripremljene grupe testova.

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *