Radionica za mlade, Obuka bez dosade

Druži se i zabavi, Edukacija, Kreativnost, Obuke

‪#‎ZnasMeZnasGde‬

U okviru Obuke “Prvi stepenik do zaposlenja”, učenici VII razreda osnovne škole “Desanka Maksimović” su učestvovali u radionicama, akcijama i sastancima na realizaciji aktivnosti projekta. Obrađene su teme komunikacija, konflikta, omladinskog rada, veštine prezentovanja, kreiranje promocije, javni nastup, kao i planiranje aktivnosti i korišćenje tehnologije i Office-aplikacija, za distribuciju promotivnog sadržaja.

Učenici su aktivnosti sprovodili u informatičkom kabinetu osnovne škole “Desanka Maksimović”, udruženju “Urban Stream”, kao i medijateci osnovne škole. Voditeljka radionica i aktivnosti je Maja Marić iz udruženja za mlade‪#‎UrbanStream‬.

Obuka nosi naziv “Prvi stepenik do zaposlenja“ i predstavlja program sticanja veština i znanja dece završnih razreda osnovne škole radi pospešivanja njihovih potencijala, kako bi lakše odabrali srednjoškolsko usmerenje. Obuku sprovodi Udruženje građana “Šansa” u partnerstvu sa osnovnom školom “Desanka Maksimović” i udruženjem za mlade “Urban Stream”.

Aktivnosti su deo Obuke za omladinske lidere/ke 2015/16, koju sprovodi ‪#‎NAPOR‬-Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada u okviru projekta “Bez muke nema nauke, bez NAPORnih koraka kvalitetu pomaka – dopunjeno izdanje”, koji podržava Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *