Roditelji i omladinski rad

Kroz kampanju "#priključiseiti Važno je!" cilj je informisati roditelje o tome šta OMLADINSKI RAD jeste, a šta nije, šta mladi smatraju značajnim pri učešću u aktivnostima omladinskog rada i kako misle da može da pomogne u životu i pri zapošljavanju, a takođe i daje pojašnjavanje od strane omladinskih radnika na navedene teme.
Kampanja se sprovodi u sklopu projekta "#VažnoJe - sistemska rešenja za mlade", koji sprovodi @napor_savez - Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog radau partnerstvu sa tri organizacije iz Srbije, a finansira Vlada Švajcarske, kroz projekat Zajedno za aktivno građansko društvo - @act_projekat koga realizuju @gradjanske i Helvetas Suisse Intercooperation.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *