SARADNJA OMLADINSKIH ORGANIZACIJA I INSTITUCIJA

Vesti

Primeri dobre prakse saradnje između organizacija koje se bave omladinskim radom i različitih institucija – centara za socijalni rad, nacionalnih službi za zapošljavanje, škola, domova zdravlja, kulturnih centara i sl, predstavljeni su na konferencijama “Međusektorska saradnja kao preduslov za razvijanje sistemske brige o mladima” koju je

NAPOR – Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada

organizovao prošle sedmice u Nišu, Beogradu i Novom Sadu u okviru projketa „prva dekada prepoznavanja omladinskog rada“ podržanog od strane Ministarstva omladine i sporta.

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *