Zapošljivost mladih

Edukacija, Obuke

U okviru Obuke za omladinske lidere/ke 2015/16, koju sprovodi NAPORNacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada, a uz podršku MOS-a – Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije,

udruženje za mlade “Urban Stream” u partnerstvu sa udruženjem građana “Šansa“, sprovodi projekat ispitivanja i pospešivanja zapošljivosti mladih sticanjem veština, znanja i povećanjem ličnih i socijalnih potencijala kroz radionice i treninge edukativnog, informativnog i praktičnog karaktera

PRVI STEPENIK DO ZAPOSLENJA

Očekivani rezultat ovog projekta je veći broj dece i mladih koji su prošli obuke usvajanja potrebnih veština i znanja koja će doprineti njihovoj većoj konkurentnosti prilikom upisa u srednju školu, na fakultet, pri traženju radne prakse i prvog zaposlenja.

Projekat se sprovodi u partnerstvu sa Osnovnom školom “Desanka Maksimović” iz Požarevca.

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *