Kompetencije za 21. vek

Vesti
Mladi se danas suočavaju sa mnogim izazovima na putu odrastanja i osamostaljivanja. Svako vreme nosi svoje prepreke i podsticaje. Naš zadatak je da pripremimo mlade da se na što efikasniji i korektniji način izbore sa svima njima.
Još jedna mogućnost za sticanje praktičnih znanja i prenosivih veština je pred nama.
Vidimo se uskoro na obukama.
Partneri na projektu su srednje škole iz Požarevca, dok podršku u realizaciji pruža Grad Požarevac.
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *