Međusektorska briga o mladima

Vesti
Međusektorska briga o mladima je ključ uspešnog kreiranja omladinske politike na lokalnom nivou. Ukoliko nema saradnje među ustanovama i organizacijama koje se bave mladima, neće postojati ni kontinuirana, sistemska i usaglašena podrška mladima u razvoju.
U narednom periodu bavićemo se mogućnostima za saradnju različitih aktera omladinske politike u našoj zajednici.
Da li i vi želite da učestvujete u kreiranju podsticajnog okruženja za razvoj mladih?
Javite nam se.
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *