Small talks, Big actions!

Vesti
❓Koliko je mladima važno da ih pitamo o temama važnim za njihov razvoj?
▶️ U razgovorima Small talks, Big actions pitali smo mlade šta misle o omladinskom aktiviranju I volontoranju, da li su čuli za omladinsku politiku, Savet za mlade, omladinska udruženja i da li znaju ko se u našem gradu bavi mladima i na koji način. Takođe kako se u njihovim školama angažuju kroz učeničke parlamente i druge aktivnosti u kojima učestvuju.
📽 Uskoro kreće kampanja!
👉Ostanite uz nas.
Aktivnosti se sprovode u sklopu projekta #AutenticniGlasMladih, koji je podržan kroz program podrške javnom zagovaranju u zajednici #IstraziOsnazi, koga finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva a sprovodi @tragfondacija.
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *