Žene kao najheterogenija ranjiva grupa

Vesti

U smislu rodne perspective, I po preporukama iz Nacionalne strategije zapošljavanja Republike Srbije, imajući u vidu da su žene, zbog svoje brojnosti, istovremeno i najheterogenija ranjiva grupa, generalizacija žena kao grupe najčešće je neprecizna. Zbog toga je pri kreiranju aktivnih programa u politikama zapošljavanja usmerenih prema ženama preporučljivo raditi i na identifikovanju dodatnih faktora ranjivosti I njihovih specifičnosti. Naročito kada je reč o višestruko diskriminisanim kategorijama žena, treba pripremiti posebne programe zapošljavanja kako bi bili obuhvaćeni svi relevantni faktori koji utiču na zapošljivost specifične grupacije žena.
#web4yes #teona #zapošljivostmladih #javnepolitike #preduzetnistvo #karijernovodjenjeisavetovanje #zagovaranje #employability #enterprenuership #publicpolicy

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *